Trang

Trang
Trang
Hải Phòng

Phiên dịch Nhật <->Việt tại Hải Phòng

Interpreter
34
Female
Vietnamese, Japanese
Factory visit, Escort, General business meeting, Medical
3 năm du học Nhật Bản
10 năm làm phiên dịch công ty Nhật

Dịch sản xuất

Dịch họp

Dịch phỏng vấn

Dịch hội thảo

Tiếng Nhật
N2/2kyu
400
10.0
3.0

No open listings

No followed people

No reviews