Phiên dịch viên Anh- Việt tại TP Hồ Chí Minh (một ngày)

사용자 정보를 자세히 보기

통역사
25
여자
영어, 베트남어
여행 가이드, PG, 부스 수행
0.0
0.0

공고를 자세히 보기

50
베트남어
영어, 베트남어
여행 가이드, PG, 부스 수행
현장 통역

Xin chào! Tôi là Vi, hiện đang là Phiên Dịch Viên Thực tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hiện là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh, với thành tích sinh viên danh dự trong suốt quá trình học, tôi tự tin với những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh của mình.


Với phương châm truyền tải đúng tinh thần, thông điệp đến người nghe, tôi tự tin rằng khả năng sao chép ngôn ngữ cơ thể và cảm xúc của mình có thể mang lại sự hài lòng lớn nhất cho khách hàng.


Với kiến thức và kỹ năng vốn có của mình, tôi luôn trân trọng cơ hội làm việc với mong muốn trau dồi kinh nghiệm. Tôi rất vinh dự được hỗ trợ quý khách hàng truyền tải thông điệp/ý muốn của mình để đạt được thành công trong công việc.

공개토론 (1)

minoru

6 개월 전

ハノイでの通訳は出来ますでしょうか?

회원님이 해야 하는 것은 로그인 새로운 댓글을 보내는 목적을 달성합니다.