Nhi

Nhi
Nhi
Tam Bình, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

Sinh sống và làm việc tại Tp HCM

통역사
30
여자
베트남어, 일본어
전시회 방문, 공장 방문, 수행, 일반 비즈니스 미팅
TỐT NGHIỆP ĐH NGÀNH NHẬT NGỮ ĐH MỞ TP. HCM
10 NĂM

Trợ lý Người Nhật

TIẾNG NHẬT
N2/2kyu
4.0
3.0

2 공개 공고

팔로우 한 사람 없음

리뷰 없음