ミンズン

ミンズン
ミンズン
5080101

với tư cách hoạt động tokutei katsudo đến nhật bản và hiện đang sống 3 năm tại nakatsugawa tỉnh gifu. đã đi biên phiên dịch cho các công ty xí nghiệp tiếp nhận thực tập sinh và kĩ sư việt nam làm việc tại nhật bản.

特定活動として日本に参りました。3年間ぐら岐阜県で働いています。派遣会社と工場で技能実習生と技術者(エンジニア)にベトナム語と日本語を通訳翻訳をした経験があります。

통역사
28
남자
베트남어, 일본어
여행 가이드, 부스 수행, 전시회 방문, 공장 방문, 수행, 일반 비즈니스 미팅, 의료, 순차통역 세미나
bằng điều dưỡng viên việt nam . ứng viên 介護福祉士候補者
3年間

契約書や仕事の内容や訪問通訳翻訳

看護介護医学部
N1/1kyu
5급
2.0
3.0

1 공개 공고

팔로우 한 사람 없음

리뷰 없음