Tuyến

Tuyến
Tuyến
Tân Trào - Tân Phú - Quận 7 - Hồ Chí Minh - Vietnam

Hello, my name is Hai Tuyen. I studied at Da Nang University during the period from 2006 - 2011. While I was a student, I joined in the real-time translator position in some organizations in Da Nang city for the Study Aboard Fair like: Capstone (2010); IDP (2011)... I also was the former of the English Club (Hugo Club) in Da Nang university of Technology as well.

After graduation, I worked for the Tan Hiep Phat as the RD Researcher with my role to invent the new recipe of beverage. Hence, I had to spend time for researching the foreign research reports and communicated with the foreign expert as well. I had participated as the translator in the Full Training for Aseptic Technology with 10 modules during full 03 days.

Saying good bye to Tan Hiep Phat, now I am the Technical Executive in Vinamilk with my important role is updating the new and latest technology in Dairy Fields to my company.

I have experiences for the below fields: Food Technology, Marketing, Finance, Environment...


----


Xin chào, tôi tên là Hải Tuyến. Tôi học tại trường Đại học Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ 2006 - 2011. Trong khi tôi là sinh viên, tôi tham gia với tư cách là phiên dịch viên cho một vài tổ chức ở thành phố Đà Nẵng về hội thảo du học nước ngoài như: Capstone (2010); IDP (2011)...Tôi cũng là người sáng lập ra câu lạc bộ tiếng Anh (Hugo Club) ở trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng nữa.

Sau khi tôi nghiệp, tôi làm việc tại Tân Hiệp Phát với tư cách là nhà nghiên cứu phát triển sản phẩm với trách nhiệm của tôi là tạo ra các công thức nước uống mới. Do đó, tôi phải giành thời gian để nghiên cứu các báo cáo nghiên cứu của người ngoài và giao tiếp với các chuyên gia nước ngoài nữa. Tôi đã tham gia là phiên dịch viên cho buổi đào tạo toàn bộ về công nghệ Aseptic với 10 phần mục trong 03 ngoài toàn thời gian.

Nói lời chia tay với Tan Hiep Phat, hiện tại tôi là chuyên viên công nghệ của Vinamilk với trách nhiệm chính của tôi là cập nhật các công nghệ mới nhất về nghành sữa cho công ty.

Các ngành tôi có nhiều kinh nghiệm bao gồm: Công nghệ thực phẩm, Marketing, Tài Chính, Môi trường,...

No open listings

No followed people

No reviews