Quynh

Quynh
Quynh
116, 117-118 Bến Bãi Sậy, Phường 1, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Tôi hiện đang là sinh viên, có bằng tốt nghiệp THPT và bằng HSk5.

Interpreter
2003
19
Female
Vietnamese, Chinese
Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
Level 5
0.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews