Liên

Liên
Liên
214 Nguyễn lương bằng liên chiểu Đà Nẵng

Em có thể biên phiên dịch từ hội nghị , cuộc họp đến đàm phán xã giao thông thường

Interpreter
1999
24
Female
English, Chinese
Tour guide, PG, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, High-level business meeting, M&A negotiation, Consecutive-interpretation seminar, MC, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
4 năm học tập và tiếp xúc với tiếng trung
Đã biên phiên dịch cho nhiều công ty và nhận job dịch tại nhà

Phiên dịch cho hội nghĩ xúc tiến thương mại hàng thủ công

Phiên dịch cho sếp công ty khi có hội nghị hoặc cuộc họp với khách hàng là người trung

Biên dịch nhiều tài liệu cho công ty

Ngôn ngữ trung
N2/2kyu
Level 6
Advanced
3.0
1.0

No open listings

No followed people

No reviews