Vĩnh

Vĩnh
Vĩnh
Hẻm 165 phường 8, quận 6

Là người Việt gốc Hoa , phiên dịch viên

tiếng Trung đến với tôi không phải là một

sự tình cờ, với kinh nghiệm 5 năm hơn

làm cho các tập đoàn Đài Loan, Trung

Quốc tôi tin rằng sẽ đảm nhiệm tốt công

việc được giao

No open listings

No followed people

No reviews