Cần tìm PDV ở Hà Nội chiều ngày 16/6 (Đã tìm được)

About this listing

General business meeting, High-level business meeting
Sẽ cập nhật sau
Sẽ cập nhật sau
Sẽ cập nhật sau
Jun 16, 2017
14:00
Jun 16, 2017
18:00
200

Cần tìm PDV ở Hà Nội từ 14g-18g.

Nội dung: làm việc với bộ nông nghiệp

Các ứng viên nào quan tâm xin vui lòng nhắn tin trên hệ thống.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.