Cần tìm PDV ở Hà Nội chiều ngày 16/6 (Đã tìm được)

Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
Escort
General business meeting
High-level business meeting
M&A negotiation
Police interrogation
Court hearing
Medical visit
Courtesy visit
Consecutive-interpretation seminar
MC
Real-time (1 of 2 persons)
Real-time (1 person covers all)
Real-time assistant
JLPT level of interpreter: N1/1kyu
Leader of your side: Sẽ cập nhật sau
Leader of other side: Sẽ cập nhật sau
Total number of participants: Sẽ cập nhật sau
Event start date: Jun 16, 2017
Event start time: 14:00
Event end date: Jun 16, 2017
Event end time: 18:00
Event total budget (USD): 200

Cần tìm PDV ở Hà Nội từ 14g-18g.

Nội dung: làm việc với bộ nông nghiệp

Các ứng viên nào quan tâm xin vui lòng nhắn tin trên hệ thống.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.