Đồng hành tiếng Nhật - tiếng Việt thời gian ngắn (ăn tối...)

About this user

Interpreter
34
Male
Vietnamese, Japanese
Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, High-level business meeting, M&A negotiation, Police, Medical, Consecutive-interpretation seminar, MC, Real-time (1 of 2 persons)
N1/1kyu
11.0
4.0

About this listing

50
Vietnamese
Vietnamese , Japanese
General business meeting
On-site interpretation, Remote interpretation

"Chất lượng hơn giá cả"


Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, IT, điện điện tử, khảo sát, thương thảo... đến du lịch tham quan...


Hãy cùng thảo luận xem tôi có đủ năng lực cho dự án hay không. Trên tinh thần "khách hàng là thượng đế", đồng thời để giữ vững thương hiệu của bản thân, cũng có trường hợp tôi sẽ rút lui và giới thiệu cho bạn biên phiên dịch khác phù hợp hơn.


*) Đây là báo giá tượng trưng cho trường hợp ăn tối với thời gian 3h. Tùy vào đối tác mà lễ nghi sẽ khác nhau và tôi luôn tận lực để vừa lòng khách hàng, nên giá có thể thay đổi cho từng trường hợp. Hãy liên hệ để chúng ta cùng thảo luận nhé.


Mong có cơ hội được hợp tác với quý khách hàng.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.