Phiên dịch Nhật Việt (HDV du lịch ~ thương đàm bt, 1 ngày)

About this user

Interpreter
34
Male
Vietnamese, Japanese
Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, High-level business meeting, M&A negotiation, Police, Medical, Consecutive-interpretation seminar, MC, Real-time (1 of 2 persons)
N1/1kyu
11.0
4.0

About this listing

140
Vietnamese
Vietnamese , Japanese
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, General business meeting
On-site interpretation, Remote interpretation

"Chất lượng hơn giá cả"


Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, IT, điện điện tử, khảo sát, thương thảo... đến du lịch tham quan...


Hãy cùng thảo luận xem tôi có đủ năng lực cho dự án hay không. Trên tinh thần "khách hàng là thượng đế", đồng thời để giữ vững thương hiệu của bản thân, cũng có trường hợp tôi sẽ rút lui và giới thiệu cho bạn biên phiên dịch khác phù hợp hơn.


*) Đây là báo giá chung. Tùy theo nội dung cụ thể của dự án, giá có thể thay đổi.

https://freelensia.com/ja/listings/375610-ri-ben-yu-betonamuyu-tong-yi-ri-dan-wei">https://freelensia.com/ja/listings/375610-ri-ben-yu-betonamuyu-tong-yi-ri-dan-wei</a></p>


Mong có cơ hội được hợp tác với quý khách hàng.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.