Cần tìm phiên dịch hội thảo Anh-Việt ngày 17/8/2017 TPHCM

Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
Escort
General business meeting
High-level business meeting
M&A negotiation
Police interrogation
Court hearing
Medical visit
Courtesy visit
Consecutive-interpretation seminar
MC
Real-time (1 of 2 persons)
Real-time (1 person covers all)
Real-time assistant
Total number of participants: 30-40
Event start date: Aug 17, 2017
Event start time: 9:00
Event end date: Aug 17, 2017
Event end time: 12:00
Event total budget (USD): 200

Xin chào các bạn, hiện tại mình đang cần tìm phiên dịch Anh-Việt ngày 17/8/2017 TPHCM cho buổi hội thảo trong lĩnh vực M&A, quản trị kinh doanh.


Thời gian: 9:00-12:00 ngày 17/8/2017


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:


Làm thế nào một công ty đang phát triển có thể sử dụng M & A để phát triển với tốc độ nhanh hơn và bền vững hơn


8:30 - 9:00: Đón khách

9:00 - 9:10: Giới thiệu về buổi tọa đàm và mục đích của buổi tọa đàm

9:10 - 10:00: Chia sẻ của diễn giả

Phạm vi chia sẻ:

- Xây dựng doanh nghiệp thành công với đam mê và chiến lược

- Lựa chọn những giải pháp tài chính hợp lý và tiết kiệm

- Hiểu mình, hiểu người để tìm được đối tác chiến lược phù hợp

- Hợp tác cùng phát triển: Ba cây chụm lại thành hòn núi cao

10:00 -10:15: Nghỉ giải lao

10:15 - 11:45: Hỏi & đáp


Địa điểm: Quận 3, TP.HCM


Bạn nào quan tâm, vui lòng liên hệ với mình tại đây.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.