VanessaChu - Phiên dịch tháp tùng

Event fee (USD): 100
Listing language: Vietnamese
Interpretation languages:
English
Vietnamese
Japanese
Chinese
Korean
Thai
Indonesian
Spanish
Russian
French
Brazilian Portuguese
Arabic
Hindi
Other
Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
Escort
General business meeting
High-level business meeting
Police
Court
Medical
M&A negotiation
Consecutive-interpretation seminar
MC
Real-time (1 of 2 persons)
Real-time (1 person covers all)
Presence:
On-site interpretation
Remote interpretation
Educational experience: Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thuỵ Sỹ - Cử nhân Quản trị Quốc tế (chuyên ngành Tài chính) - Điểm trung bình 5.2/6 / Học bổng toàn phần Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thuỵ Sỹ / Học bổng Peter Abplanalp & Michael Domenghino
Work experience: Phiên dịch tại khoảng 100 hội thảo vừa và lớn (30-200 khách) trong 3 năm qua, cùng nhiều buổi dịch tháp tùng, họp khách hàng, họp nội bộ, đào tạo. Biên dịch các tài liệu như tạp chí giới thiệu sản phẩm, bài báo, tời rơi, bài thuyết trình, vân vân
List of past interpretation jobs: ■ Ngày hội Sức khoẻ - do Hội đồng Du lịch Y tế Malaysia và Ngân hàng Hong Leong đồng tổ chức ■ Khoá đào tạo ActionCOACH Transformation Program – do Business Coaching Asia tổ chức ■ Hội nghị Ho Chi Minh EB-5 Delegation 2017 - do EB5 Investors Magazine tổ chức ■ Toạ đàm Đầu tư Mỹ nhận Thẻ Xanh 2016 – do ImmiCa Việt Nam tổ chức ■ Hội nghị Ho Chi Minh EB-5 Delegation 2016 - do EB5 Investors Magazine tổ chức. vv
Specialized industries: Kinh doanh (bán hàng, marketing, nhân sự, vv..), tài chính & đầu tư, đào tạo, và luật di trú
Interpreter age: 25
Interpreter gender: Female
Interpreter nationality: Vietnamese
IELTS score of interpreter: 7.5
Years of interpretation experience: 3
Years lived in foreign countries where interpretation language is used: 1.0
Hobby: Du lịch, ngôn ngữ, văn hoá, lịch sử, địa lý, phiên dịch
Videos: https://youtu.be/jPwl8oVKwyI

Tuyết Vân là phiên dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, xin phép liên hệ để ứng tuyển vị trí phiên dịch tại quận 1, ngày 21/12/2017.

Tuyết Vân đã phiên dịch cabin và nối tiếp tại khoảng 100 hội thảo và hội nghị trong 3 năm qua, cùng nhiều khoá đào tạo, dịch tháp tùng, họp khách hàng, họp nội bộ,.. Chuyên ngành đa dạng bao gồm may mặc, nông nghiệp, thương mại, tài chính, đầu tư, kinh doanh, công nghệ, y tế..

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.