Phiên Dịch Tháp Tùng Cấp Cao (1 ngày) - Long Trần

About this listing

150
Vietnamese
English, Vietnamese
High-level business meeting, M&A negotiation, Consecutive-interpretation seminar, MC
On-site interpretation

Phiên Dịch Viên Long Trần


- Phiên dịch tháp tùng cao cấp cho các mục đích:

- Dịch whispering song song cho 1 hoặc 1 nhóm đối tượng tại 1 hội thảo cấp cao

- Dịch nối tiếp trên sân khấu với nội dung được báo trước

- Dịch nối tiếp trong các buổi điều tra, phiên xét xử của Toà Án

- Phiên dịch có giọng miền Nam, tốc độ vừa phải, âm sắc dày và ấm.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.