Phiên Dịch Cabin - RSI Anh - Việt (Nửa Ngày - 1 người) tại TPHCM

About this listing

300
Vietnamese
English, Vietnamese
Real-time (1 person covers all)
On-site interpretation

Phiên Dịch Viên Long Trần

- Phiên Dịch Song Song tại chỗ và từ xa cho các sự kiện từ 2 - 4 giờ

- 1 Phiên Dịch viên đảm nhận hết

- Phiên dịch có giọng miền nam, chất giọng ấm, rõ chữ, phù hợp cho các sự kiện mang tính chuyên nghiệp và hàn lâm

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.