Thông dịch tiếng Nhật 日本語通訳 (1/2日)

About this user

Interpreter
1993
29
Female
Vietnamese, Japanese
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, Consecutive-interpretation seminar, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
University
3

- Triển lãm SECC (2 lần)

- Tham quan nhà máy

- Dịch cho công ty sản xuất (2 năm)

- Mua hàng

- Hội họp trong công ty

- Đối ứng khách hàng của công ty

ーSECCでの展覧会(2回)

ー工程見学

ー生産企業通訳(2年)

ー設備購入

ー会社の会議

ー会社のお客さんに対応

N3
3.0
0.1

About this listing

70
Japanese
Vietnamese , Japanese
Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, General business meeting, M&A negotiation, Consecutive-interpretation seminar
On-site interpretation, Remote interpretation

Xin chào mọi người!

Mình là Thùy Dương.

Mình sinh năm 1993. Hiện đang sống tại Bình Dương. Mình đã tốt nghiệp khoa tiếng Nhật, trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh và hiện đang làm thông dịch viên tại công ty sản xuất dây điện của Nhật tọa lạc tại tỉnh Bình Dương.

Mình đã từng thông dịch cuộc họp sản xuất, buổi tham quan nhà máy, hội nghị triển lãm, trực gian hàng...và biên dịch mail, tài liệu sản xuất...

Điểm mạnh của mình là siêng năng học hỏi, kiên trì. Nếu muốn làm điều gì thì mình sẽ cố gắng đến cùng.

Thông qua trang web này, mình mong muốn được gặp gỡ những người bạn đồng nghiệp cũng như có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển con đường thông dịch tiếng Nhật mà mình đã chọn.

Mong được làm quen với tất cả mọi người!


はじめまして!

DUONGと申します。

1993年にBINH DUONGで生まれました。

今ベトナムのビンズン県に住んでいます。

2011年から2015年までホーチミン市師範大学の日本語学科で日本語を勉強しました。

卒業後、2015年から2017年までホーチミン市の派遣会社で実習生に初級日本語を教えました。

2017年から今までビンズン省のワイヤーハネースの日系会社で働いています。

過去に生産会議、企業見学、展覧会などを通訳して連絡メール、生産資料などを翻訳する経験があります。

私の長所は勤勉で打たれ強い人です。何がやりたいなら最後まで頑張ってやります。

このウェブサイトの通りに、同僚を見たくて学び機会を色々がありますように。

どうぞよろしくお願いします。

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.