[HCM] Tìm PDV Cabin Anh-Việt ngày 25,26/4

About this user

Client

About this listing

Vietnamese
English, Vietnamese
Real-time (1 of 2 persons)
On-site interpretation
Food and Beverage
30
Apr 25, 2019
1:00 PM
Apr 26, 2019
5:30 PM

Chào các bạn,


Chúng tôi đang tìm kiếm 1 đến 2 PDV Việt -Anh dịch cabin cho sự kiện về lĩnh vực thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 25/4/2019 (từ 1p.m - 5:30 p.m) và ngày 26/4/2019 (từ 8 a.m - 5:30 p.m).


Lưu ý:

Các phiên dịch viên muốn ứng cử, xin vui lòng gửi tin nhắn và cho biết:


  1. Đường link tới bài đăng nào của bạn phù hợp với sự kiện của chúng tôi? Mức giá (phí đặt hẹn + phí sự kiện) là bao nhiêu?

  2. Bạn có video / audio được Freelensia duyệt hay chưa?

  3. Bạn có những kinh nghiệm gì phù hợp với sự kiện này?


Xin vui lòng không chia sẻ thông tin liên lạc với chúng tôi cho tới khi chúng tôi đã đặt lịch trực tuyến với bạn và bạn đã ấn nút [Chấp nhận]. Đối với những phiên dịch viên chưa là thành viên của Freelensia hoặc chưa được đăng bài, vui lòng viết thư cho cho Freelensia tại support@freelensia.com để được hỗ trợ.

Public discussion (2)

Hiến

5 years ago

I am interested in and available for the event in Food and Beverage from 25 to 26 April 2019.

Please see the link to my LikedIn account which shows my experience in simultaneous interpretation.

Hien Luu

You must log in to send a new comment.