[HCM] Tìm PDV cabin Nhật - Việt ngày 9/5/2019

About this user

Client
My company
Vietnam

About this listing

Vietnamese
Vietnamese , Japanese
Real-time (1 person covers all)
On-site interpretation
Giao vận
May 9, 2019
9:00AM
May 9, 2019
12:00PM

Chúng tôi đang tìm kiếm 1 PDV Nhật-Việt dịch cabin cho sự kiện về lĩnh vực giao vận tại TP. Hồ Chí Minh vào buổi sáng ngày 9 tháng 5, 2019.


============================


Lưu ý:


Các phiên dịch viên muốn ứng cử, xin vui lòng gửi tin nhắn và cho biết:


  1. Đường link tới bài đăng nào của bạn phù hợp với sự kiện của chúng tôi? Mức giá (phí đặt hẹn + phí sự kiện) là bao nhiêu?
  2. Bạn có video / audio được Freelensia duyệt hay chưa?
  3. Bạn có những kinh nghiệm gì phù hợp với sự kiện này?


Xin vui lòng không chia sẻ thông tin liên lạc với chúng tôi cho tới khi chúng tôi đã đặt lịch trực tuyến với bạn và bạn đã ấn nút [Chấp nhận]. Đối với những phiên dịch viên chưa là thành viên của Freelensia hoặc chưa được đăng bài, vui lòng viết thư cho cho Freelensia tại support@freelensia.com để được hỗ trợ.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.