[TP.HCM - ngày 22/9] Tìm PDV cabin Anh - Nhật/Thái/Indo/Việt

Listing language: Vietnamese
Interpretation languages:
English
Vietnamese
Japanese
Chinese
Korean
Thai
Indonesian
Spanish
Russian
French
Brazilian Portuguese
Arabic
Hindi
Other
Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
Escort
General business meeting
High-level business meeting
M&A negotiation
Police interrogation
Court hearing
Medical visit
Courtesy visit
Consecutive-interpretation seminar
MC
Real-time (1 of 2 persons)
Real-time (1 person covers all)
Real-time assistant
Presence:
On-site interpretation
Remote interpretation
Event's industry: Finance
Event start date: Sep 22, 2019
Event start time: 18:00
Event end date: Sep 22, 2019
Event end time: 21:30

Dear all,

We are looking for 4 different simultaneous interpreters for the following languages:


1. English - Japanese

2. English - Thai or Vietnamese - Thai

3. English - Indonesian or Vietnamese - Indonesian

4. English - Vietnamese (female)


The event will be in District 1, HCMC on 22 September.

Time: from 18:00 - 21:30


Chào các bạn,

Bên mình đang cần 4 phiên dịch viên cabin cho các ngôn ngữ sau:


1. Anh - Nhật

2. Anh - Thái hoặc Việt - Thái

3. Anh - Indonesia hoặc Việt - Indonesia

4. Anh - Việt (nữ)


Sự kiện sẽ diễn ra tại Quận 5, TP.HCM vào ngày 20 tháng 9. Thời gian: từ 18:00 - 21:30


==============


Các phiên dịch viên quan tâm, xin vui lòng gửi tin nhắn và cho biết:


1. Đường link tới bài đăng nào của bạn phù hợp với sự kiện của chúng tôi? Mức giá (phí đặt hẹn + phí sự kiện) là bao nhiêu?

2. Bạn có video / audio được Freelensia duyệt hay chưa?

3. Bạn có những kinh nghiệm gì phù hợp với sự kiện này?


Xin vui lòng không chia sẻ thông tin liên lạc với chúng tôi cho tới khi chúng tôi đã đặt lịch trực tuyến với bạn và bạn đã ấn nút [Chấp nhận]. Đối với những phiên dịch viên chưa là thành viên của Freelensia hoặc chưa được đăng bài, vui lòng viết thư cho cho Freelensia tại support@freelensia.com để được hỗ trợ.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.