[Cần Thơ] Cần PD cabin và tiếp nối cấp cao Nhật - Việt 29/11-2/12

Listing language: Vietnamese
Interpretation languages:
English
Vietnamese
Japanese
Chinese
Korean
Thai
Indonesian
Spanish
Russian
French
Brazilian Portuguese
Arabic
Hindi
Other
Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
Escort
General business meeting
High-level business meeting
M&A negotiation
Police interrogation
Court hearing
Medical visit
Courtesy visit
Consecutive-interpretation seminar
MC
Real-time (1 of 2 persons)
Real-time (1 person covers all)
Real-time assistant
Presence:
On-site interpretation
Remote interpretation
Event's industry: Kinh tế - Thương mại
Event start date: Nov 29, 2019
Event end date: Dec 2, 2019

Xin chào,


Chúng tôi cần 4 - 6 phiên dịch viên Nhật - Việt cho một sự kiện tại Cần Thơ. Thông tin cụ thể như sau:


* Lễ Khai mạc, Bế mạc

- Phiên dịch trong Lễ Khai mạc vào đêm 29/11/2019 (từ 18h30-20h30) (01 người)

- Phiên dịch trong Lễ Bế mạc vào đêm 02/12/2019 (từ 18h30-20h30) (01 người)


* Phiên Hội nghị, ngày 30/11/2019

- Phiên dịch cabin ngày 30/11/2019 (từ 08h - 12h) (02 người)

- Phiên dịch (dịch đuổi) trong hội thảo chuyên đề vào chiều ngày 30/11/2019 (02 người)

- Phiên ráp nối vào chiều ngày 30/11/2019 (01 người)

- Phiên gặp gỡ giữa Lãnh đạo nhà nước và doanh nghiệp vào chiều ngày 30/11/2019 (01 người)

Public discussion (1)

Thùy Dương

1 month ago

Xin chào!


Cho em hỏi thăm một chút.

Phiên dịch trong lễ khai mạc và bế mạc có nội dung như thế nào ạ?

Em có kinh nghiệm thông dịch 2 năm.


Xin cám ơn.

Dương.

You must log in to send a new comment.