Phiên dịch viên Nhật - Việt tại Cần Thơ

This listing doesn't have a description

About this user

Interpreter
25
Male
English, Vietnamese, Japanese
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Escort, Court
University
Event executive
Đông Phương học - Nhật Bản học
N3
6.0
1.0
0.0

About this listing

50
Vietnamese
Vietnamese , Japanese
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Escort
On-site interpretation
Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
Dự án hợp tác Tình nguyện quốc tế Doors-Windows

Tình nguyện viên Phiên dịch

- Dịch gian hàng

- Dịch MC Lễ khaibmacj Lễ hội trường học

-Dịch MC Giao lưu sinh viên Việt Nhật

-Dịch MC Lễ trao học bổng

-Dịch phỏng vấn phụ huynh học sinh


Tình nguyện viên hỗ trợ người nước ngoài tại Việt Nam

-Dịch hội thoại thường ngày

-Dịch giao dịch thuê nhà

Đông Phương học - Nhật Bản học
25
Male
Vietnamese
N3
6.0
0
0.0
Đọc sách và tham gia hội thảo

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.