Tìm phiên dịch cabin Anh - Việt nửa ngày 8/11/2023 HCM

About this listing

Vietnamese
English, Vietnamese
Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
On-site interpretation
CEO
CEO
Thuế, Luật, Tài chính, Hải quan
600
Nov 8, 2023
13:00
Nov 8, 2023
17:00
400
No

Một khách hàng của FLS đang tìm 2 phiên dịch để dịch cho 1 hội thảo liên quan đến luật và thuế.


Ngày: 8 tháng 11 năm 2023

Thời gian: 13:00 - 17:00

Địa điểm: Q1, TP.HCM

Loại hình phiên dịch: Dịch đồng thời, 1 người dịch hết, hoặc dịch chung với 1 người khác do KH bố trí

Ngôn ngữ: Anh - Việt


Lịch làm việc dự kiến:

13:00 - 13:30: Check-in

13:30 - 15:00: Dịch chung với 1 PD khác về thuế

15:00 - 15:30: Teabreak

15:30 - 16:30: Dịch 1 mình về luật và thuế, hoặc

15:30 - 16:30: Dịch 1 mình về IT và thuế


Các phiên dịch viên quan tâm, xin vui lòng gửi tin nhắn và cho biết:


Đường link tới bài đăng nào của bạn phù hợp với sự kiện của chúng tôi? Mức giá (phí đặt hẹn + phí sự kiện) là bao nhiêu?

Bạn có video / audio được Freelensia duyệt hay chưa?

Bạn có những kinh nghiệm gì phù hợp với sự kiện này?

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.