Tìm phiên dịch viên Nhật - Việt tại TP.HCM ngày 9-10 tháng 11

About this user

Client
My company
Japan
Xây dựng, kiến trúc

About this listing

Vietnamese
Vietnamese , Japanese
General business meeting
On-site interpretation
Xây dựng, kiến trúc
3
Nov 9, 2023
Nov 10, 2023
400
Yes

Miêu tả: Phiên dịch Việt Nhật cho phỏng vấn nhân sự tại Quận 1

Thời gian: Dự kiến 2 ngày 9/10 tháng 11

Yêu cầu:

・Ứng viên có kinh nghiệm sống tại Nhật trên 5 năm và sử dụng tiếng Nhật thành tạo.

・Có khả năng dịch linh hoạt câu hỏi của người phỏng vấn và câu trả lời của ứng viên.


Các phiên dịch viên quan tâm, xin vui lòng gửi tin nhắn và cho biết:

- Đường link tới bài đăng nào của bạn phù hợp với sự kiện của chúng tôi? Mức giá (phí đặt hẹn + phí sự kiện) là bao nhiêu?

- Bạn có video / audio được Freelensia duyệt hay chưa?

- Bạn có những kinh nghiệm gì phù hợp với sự kiện này?

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.