Dịch cabin 0.5 ngày Anh-Pháp (1 người) | Simult. Interp EN-FR

About this user

Interpreter
1985
Male
English, Vietnamese, Japanese, French
Consecutive-interpretation seminar, MC, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
8 years of experience in major international corporations
Bachelors of Politics, Master's degree

Lang Date Location Organizer Description

EN-VI 2023/11 HCMC Japanese toilet manufacturer Architecture Seminar

EN-VI 2023/11 HCMC Leading consulting company Press Release Event

FR-VI 2023/11 HCMC HCMC government Meeting with French delegration

EN-JA 2023/10 Hanoi Financial organization Executive Council Meeting

EN-FR 2023/9 Manila Financial organization Financial inclusion forum

EN-FR 2023/7 HCMC Construction materials company Architecture competition

FR-VI 2023/6 HCMC Vietnamese university Open education seminar

EN-VI 2023/6 HCMC Major software company Chat GPT & Low-code seminar

EN-VI 2023/5 HCMC French association Slovenia business-matching seminar

EN-FR 2023/5 Mekong Delta International collaboration organization Agricultural seminar + study tour of rice industry

EN-JA 2023/4 HCMC Top international law firm in Vietnam M&A - legal perspectives seminar

EN-JA 2023/4 HCMC Japanese IT company Online meeting with management of Japanese megabank

EN-FR 2023/3 HCMC French association Forum APAC 4.0

EN-VI 2022/12 Hanoi Japanese toilet manufacturer Seminar on architect Akihisa Hirata

EN-JA 2022/10 HCMC Top Japanese IT company Meeting with management of a Vietnamese megabank

EN-JA 2022/9 HCMC Major Japanese diaper manufacturer Meeting with management of major Vietnamese retail chain

EN-JA 2022/7 Hanoi FPT Corporation Opening ceremony for new headquarter building

EN-VI 2022/3 HCMC French organization E-learning workshop

EN-VI 2022/3 Tay Ninh VCCI, HSBC, WWF Energy transition seminar

JA-VI 2022/2 HCMC Top Vietnamese IT company Workshop on SAP integration

EN-FR 2022/1 HCMC French organization Seminar on massive open online courses (MOOC)

EN-FR 2021/9 HCMC French organization 60th anniversary and opening of language centers

EN-FR 2021/8 HCMC French organization Seminar on dual education

EN-FR 2021/7 HCMC French organization Seminar on scientific training

EN-VI 2020/11 HCMC Sunwah Group 50th year Anniversary Ceremony

JA-VI 2020/10 Hanoi Manufacturing company Seminar on automation

JA-EN 2020/7 HCMC Top IT company Company-wide meeting

EN-VI 2020/6 HCMC Vietnamese university Seminar on investment and education

Finance, economics, politics, business, IT, law, education, architecture
N1/1kyu
N/A
N/A
10.0
11.5

About this listing

600
Vietnamese
English, Japanese
Real-time (1 person covers all)
On-site interpretation, Remote interpretation

8:00 - 17:00, với 1 tiếng nghỉ trưa. Mình sẽ có mặt trước khi sự kiện bắt đầu 15 phút.

8:00 - 17:00, with 1 hour lunch break. I will arrive at the venue 15 minutes before the start time.

90 USD / 30 phút, làm tròn lên từ phút đầu tiên

90 USD / 30 minutes, rounded up from the first minute

Xin chào các anh chị,

Mình đã là phiên dịch viên được hơn 15 năm, trong đó dịch cabin là hơn 8 năm. Mình đã sống ở các nước nói tiếng Anh tổng cộng là 11 năm, ở Pháp là 2 năm.

Đây là bài đăng cho loại hình dịch cabin Anh - Pháp, mức giá nửa ngày, một người chịu trách nhiệm hết cho một cabin.

Nếu các anh chị cần xem các video khác của mình, xin vui lòng nhắn tin liên hệ.

Mình cũng có thể dịch ở các thành phố khác. Vui lòng cộng thêm chi phí đi lại như sau:

Hà Nội: +4.000.000 VND

Đà Nẵng: +2.000.000 VND

Nếu các anh chị đang cần tìm các loại hình hoặc ngôn ngữ phiên dịch khác, xin vui lòng tham khảo trang cá nhân của mình.


Hello,

I have been an interpreter for more than 15 years, including simultaneous interpretation for more than 8 years. I have lived in English-speaking countries for a total of 11 years, and in France for 2 years.

This is a post for English - French simultaneous interpretation, half-day price, one person is responsible for the entire cabin.

I can also translate in other cities. Please add additional travel expenses as follows:

Hanoi: +4,000,000 VND

Da Nang: +2,000,000 VND

If you need to watch my other videos, please send me a private message.

If you are looking for other interpretation types or languages, please refer to my profile page.


https://youtu.be/rmNUd_GT6Hs&t=354s">https://youtu.be/rmNUd_GT6Hs&amp;t=354s</a><br>

https://youtu.be/c0WQBuooya0">https://youtu.be/c0WQBuooya0</a></p>

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.