Quyên

Quyên
Quyên
406 Cộng Hòa, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

I am pro at Japanese - English - Vietnamese.

Interpreter
39
Female
Vietnamese, Japanese
Tour guide, Exhibition visit, Factory visit, General business meeting
N2/2kyu
15.0
3.0
Client
Myself
Japan

No open listings

No followed people

No reviews