Minh Anh

Minh Anh
Minh Anh
148 P. Văn Phúc, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, Vietnam

My name is Minh Anh.

I'm vietnamese.

I'm a japanese translator.

Interpreter
1992
Female
Vietnamese, Japanese
Tour guide, Exhibition visit, General business meeting
N1/1kyu
720
2.0
1.0

No open listings

No followed people

No reviews