Nguyễn Phượng Minh

Nguyễn Phượng Minh
Nguyễn Phượng Minh
Đ. Đức Diễn, Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Sinh viên năm 2 tại Học viện Tài chính (GPA : 3.6)

Hiện tại đã có HSK5 và HSKK cao cấp

No open listings

No followed people

No reviews