Ngọc

Ngọc
Ngọc
Ha Noi

Sinh viên Học viện Ngoại giao

Từng đi du học Trung Quốc

Interpreter
2004
20
Female
Vietnamese, Chinese
Exhibition visit, Escort, General business meeting, Court, MC
Học viện Ngoại giao, Đại học sư phạm Thiên Tân
Từng làm phiên dịch truyện, video ngắn, các bài viết mạng xã hội
Kinh doanh thương mại
Level 6
Advanced
1.0
1.0

No open listings

No followed people

No reviews