Huyền

Huyền
Huyền
773 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Korean-English-Vietnamese Interpreter & Translator

Interpreter
25
Female
English, Vietnamese, Korean
Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, M&A negotiation, Medical
Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Cử nhân sư phạm tiếng Anh
Công ty mỹ phẩm Hàn Quốc - Trợ lý giám đốc - 3 năm
Cử nhân sư phạm tiếng Anh
935
Level 6
4.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews