Natalie

Natalie
Natalie
Ha Noi, Viet nam

Xin chào, tôi là Natalie Nguyen. Tôi có chứng chỉ TOPIK 5 và có 3 năm kinh nghiệm phiên dịch tiếng Hàn. Hiện tại, tôi đang làm việc ở một công ty IT của Hàn Quốc tại Hà Nội.

안녕하세요! Natalie Nguyen라고 합니다. 토픽 5급이 있고 한국어 통-번역에 3년의 경험을 쌓였습니다. 현재, 하노이에 한국 IT회사에 다니고 있습니다.

Interpreter
30
Female
Vietnamese, Korean
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Escort, General business meeting, M&A negotiation
5 năm

Biên dịch Game, dịch phim, video, dịch họp ở công ty.

Level 5
3.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews