Ngọc

Ngọc
Ngọc
71 Đường số 18, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xin chào. Tôi là Ngọc. Biên phiên dịch là niềm đam mê của tôi. Tôi làm việc với cặp ngôn ngữ Việt-Anh. Tôi có nhiều sở thích, như đọc sách, nhiếp ảnh, du lịch, biên phiên dịch,... Phần lớn thời gian tôi là người hướng nội, nhưng nhìn chung tôi cũng khá dễ gần. Tôi là người nghiêm túc và làm việc có trách nhiệm.

Hello! I am Ngoc. Translating and interpreting are my passions. I work with the language pair of English and Vietnamese. I have many hobbies, such as reading, photography, travelling, translating - interpreting. Most of the time I am an introvert, but in general I am fairly easy to talk to. I am a serious person and work with a sense of responsibility.

Interpreter
29
Female
English, Vietnamese
Booth attendance, General business meeting
Bachelor of International Relations, University of Social Sciences and Humanities
I have been working as an interpreter since 2015.

■2015: Interpreting for Vietnam Int'l Retail and Franchise Show.

■2016: Interpreting for a general business meeting; Being a spare interpreter and floor manager at G-Fair.

■2017: Interpreting at Vietnam Environment and Energy Tech Fair 2017.

Psychology, general social - economic issues, fashion, education
3.0
0.0

2 open listings

No followed people

No reviews