Thảo (玉草)

Thảo (玉草)
Thảo (玉草)
越南河内市/ Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

我是河内大学中文系四年级学生。我喜欢去旅游和学外语,很喜欢翻译工作。对任何问题,自己是一个认真以及敢负责任的人。

Tôi là sinh viên năm 4 khoa Trung trường Đại học Hà Nội. Tôi thích đi du lịch và học ngoại ngữ, đồng thời rất yêu thích công việc phiên dịch. Tôi là người nghiêm túc và có trách nhiệm trong mọi công việc.

Interpreter
21
Female
Vietnamese, Chinese
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, General business meeting
大学四年级/ sinh viên năm 4
书籍编译、导游/ biên tập sách, hướng dẫn viên

书籍编译、旅游翻译/ biên tập sách, dịch du lịch

汉语/ tiếng Trung
Level 5
1.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews