Quyên

Quyên
Quyên
39 Diên Hồng, Phường 1, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Hi all!

I am newbie here, but i have good background in interpreter field. Nice to meet you guys

Interpreter
1999
Female
English, Vietnamese, Chinese
Tour guide, Factory visit
1.0
1.0

No open listings

No followed people

No reviews