Minh

Minh
Minh
50217 Đà Nẵng Việt Nam

Xin chào, mình là Minh đến từ Đà Nẵng, mình hiện đang là phiên dịch viên tự do. Mình từng học tập và làm việc ở Nhật 10 năm, có bằng N1, và đã đi dịch tự do được hơn 2 năm nay. Rất mong được hợp tác nhiều dự án dịch với Freelensia

日本に10年間在住しました。日本語が勿論、困難なく話せるし、日本・日本人の文化も分かります。現在ベトナム中部を中心に活動しています。ビジネス訪問から高度な通訳まで経験しました。是非一緒に仕事しましょう。

よろしくお願いいたします。

Interpreter
31
Female
Vietnamese, Japanese
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, General business meeting, High-level business meeting, M&A negotiation, Real-time (1 of 2 persons)
Okayama University
1.5 years

Lĩnh vực từng phiên dịch: IT, hải sản, thăm nhà máy, đàm phán, họp của sở ngoại vụ Đà Nẵng, y tế

Từng cộng tác với JICA, UBND Hội An, Công ty FIS, công ty Raymond Đà nẵng, phòng xúc tiến đầu tư Huế, phòng xúc tiến du lịch Đà Nẵng

đàm phán, họp, tour guide
N1/1kyu
500
2.0
10.0

4 open listings

No followed people

No reviews