Thịnh

Thịnh
Thịnh

1 open listing

No followed people

1 review (100% positive, 1/1)

Cám ơn Quý Công ty đã tin tưởng đặt hẹn dịch vụ phiên dịch cabin của tôi. Quý Công ty đã cung cấp nhiều tài liệu quan trọng trước sự kiện. Có một chút khó khăn là bài diễn văn chính của diễn giả khi sát giờ mới có. Ngoài ra cũng có một số thay đổi về thời gian tôi phải có mặt so với sự kiện. Hy vọng Quý Công ty sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị và hỗ trợ với tôi giúp cho sự kiện thành công tốt đẹp hơn cho những lần sau.