Fiona

Fiona
Fiona
61/1 long điềm, Long Bình Tân, Biên hòa

- Graduated from Ha Noi university-Russian language department.

- 8 years of experience in the field of translation and interpretation from Russian to Vietnamese

- Proficient in the 4 skills of listening, speaking, reading and writing

- Good at English

Interpreter
1991
32
Female
English, Vietnamese, Russian
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, Medical
Cử nhân tiếng nga
8 năm làm việc với khách hàng Nga

- Phiên dịch tiếng nga trong lĩnh vực du lịch, bán hàng, nhà máy

tiếng nga
8.0
0.0

1 open listing

No followed people

No reviews