Thúy

Thúy
Thúy

Tốt ngh chuyên ngành ngôn ngữ Trung, từng là sv trao đổi 1 năm tại Đài loan, đã có hsk6 và tocfl band b2.

Interpreter
1997
23
Female
Vietnamese, Chinese
Tour guide, PG, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, M&A negotiation, Police, Court, Medical, Consecutive-interpretation seminar, MC
Ngôn ngữ Trung Quốc
Thực tập sinh tại Cty i mei Đài loan, phiên dịch viên Cty new hope bình phước

Dịch giữa chủ quản và nhân viên. Dịch hiện trường họp, dịch giao công việc.

Ngôn ngữ trung
Level 6
Advanced
1.0
1.0

No open listings

No followed people

No reviews