Quang

Quang
Quang
Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Вьетнам

Phiên dịch viên chuyên nghiệp với 2 quốc tịch Việt-Nga và 7 năm kinh nghiệm; sinh ra, lớn lên, học phổ thông tại Nga và Việt Nam, tốt nghiệp đại học, sau đại với hai chuyên ngành: ngôn ngữ-dịch thuật, kinh tế tại Nga; sử dụng thành thạo tiếng Nga và tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh là ngoại ngữ. Đã và đang làm phiên dịch cho nhiều công ty đa quốc gia liên quan đến dịch thuật bao gồm dịch nói và viết dưới mọi hình thức và cấp độ kể cả dịch online.

Владею русским и вьетнамским на уровне носителя, в детстве жил и учился и в России, и во Вьетнаме. Оканчивал бакалавриат по лингвистике, магистратуру по экономике в России. Специалист со знанием вьетнамского, русского и английского языков.

Работаю в сфере переводов семь лет.

Переводы разной тематики (юридическая и техническая документация, бизнес, медицина, маркетинг, IT, криптовалюта, финансы, обучающие материалы)

Interpreter
1993
Male
English, Vietnamese, Russian
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, M&A negotiation, Police, Court, Medical, Consecutive-interpretation seminar, Real-time (1 of 2 persons)
8 năm

-Thực hiện phiên dịch Nga-Việt tại các cơ quan hành chính Nga

- Dịch các đề tài khác nhau (luật pháp, kỹ thuật, y tế, kinh doanh, marketing, IT,crypto, tài liệu đào tạo)

- Phiên dịch triển lãm Nga Việt (EXPO)

Phiên dịch online (khóa học, cuộc họp, giới thiệu sản phẩm online)

- Biên dịch tài liệu marketing, tin tức, bản địa hóa trang web

- Phiên dịch tại hội thảo, hội nghị ở Việt Nam và nước ngoài

Phiên dịch văn bản hướng dẫn việc đăng ký, thanh toán, thực hiện giao dịchtrên nền tảng và các văn bản khác

- Bản địa hóa trang web công ty, tài khoản khách hàng, biên dịch tin tức chokhách hàng.

7.0
25.0

No open listings

No followed people

No reviews