Remote Consecutive English-Vietnamese Interpreter (full day)

Об этом пользователь

Interpreter
33
Женщина
Английский, Вьетнамский
Общая деловая встреча, М&A переговоры, полиция, судебное, медицинский
58 college credits
7+ years

Medical, Court, Office, Police report/interview, Meeting, Emergency, School interpreting.

Interpreter/Translator
7.0
20.0

Об этом список

100
Английский
английский, вьетнамский
Общая деловая встреча, Деловая встреча на высоком уровне, М&A переговоры, полицейский допрос, слушание в суде, медицинский визит
Дистанционный перевод

I am a Vietnamese American fluent in both Vietnamese and English. I have been an interpreter/translator for over 7 years, with military credit and award, plus 5 years of college; but due to changing of major I have not earn a degree yet, though I am currently working on a Bachelor of Arts degree. I can interpret by phone or video platform as well as translating documents. I am also able to teach English at any proficient level.


Mình tên Arvy, sinh sống ở Hoa Kỳ 20 năm rồi, mới về VN định cư. Mình có kinh nghiệm dịch Anh-Việt trên 7 năm trong các môi trường khác nhau như y học, luật, trường học, văn phòng, hội họp, giao tiếp. Mình có thể phiên dịch trên video, phone, hay dịch giấy tờ. Mình cũng có thể làm gia sư dạy tiếng Anh nếu cần.

Комментарии (0)

Вы должны войти для отправки комментария.