Remote Consecutive English-Vietnamese Interpreter (full day)

关于此用户

口译员
33
女性
英语, 越南语
一般商务会议, 并购谈判, 警察, 法庭, 医生
58 college credits
7+ years

Medical, Court, Office, Police report/interview, Meeting, Emergency, School interpreting.

Interpreter/Translator
7.0
20.0

关于此清单

100
英语
英语, 越南语
一般的商务会议, 高级商务会议, 并购谈判, 警察审问, 庭审, 医疗
远程口译

I am a Vietnamese American fluent in both Vietnamese and English. I have been an interpreter/translator for over 7 years, with military credit and award, plus 5 years of college; but due to changing of major I have not earn a degree yet, though I am currently working on a Bachelor of Arts degree. I can interpret by phone or video platform as well as translating documents. I am also able to teach English at any proficient level.


Mình tên Arvy, sinh sống ở Hoa Kỳ 20 năm rồi, mới về VN định cư. Mình có kinh nghiệm dịch Anh-Việt trên 7 năm trong các môi trường khác nhau như y học, luật, trường học, văn phòng, hội họp, giao tiếp. Mình có thể phiên dịch trên video, phone, hay dịch giấy tờ. Mình cũng có thể làm gia sư dạy tiếng Anh nếu cần.

公开讨论 (0)

你必须 登录 以发送新的评论