Diễm

Diễm
Diễm

Mình đã có kinh nghiệm dịch thuật các tài liệu, phim ảnh, tiểu thuyết. Có khả năng sử dụng từ ngữ lưu loát, hiểu rõ các ngôn ngữ mạng.

Interpreter
2003
Женщина
Вьетнамский, Китайский
Посещение стойки, эскорт, Последовательный перевод на семинаре, Синхронный (1 из 2 человек)
9 năm
6 năm dịch

Dịch phim ảnh, tài liệu, tiểu thuyết, văn bản.

Ngôn ngữ Trung
6.0
0.0

Нет открытых публикаций

Ни на кого не подписан(а)

Нет отзывов