Diễm

Diễm
Diễm

Mình đã có kinh nghiệm dịch thuật các tài liệu, phim ảnh, tiểu thuyết. Có khả năng sử dụng từ ngữ lưu loát, hiểu rõ các ngôn ngữ mạng.

通訳者
2003
女性
ベトナム語, 中国語
ブースのアテンド, エスコート, 逐次通訳セミナー, 同時通訳 (2人の中1人)
9 năm
6 năm dịch

Dịch phim ảnh, tài liệu, tiểu thuyết, văn bản.

Ngôn ngữ Trung
6.0
0.0

公開された投稿はありません

フォロー中の人はいません

レビューがありません