Phiên dịch Họp cấp cao Trung - Việt tại TP.HCM (nguyên ngày)

About this user

ล่าม
30
ผู้หญิง
ภาษาเวียดนาม, ภาษาจีน
ผู้เข้าร่วมบูธ, เยี่ยมชมนิทรรศการ, เยี่ยมชมโรงงาน, พ่ีเลี้ยง, สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า
8 năm học tiếng trung tại trường mạch kiếm hùng
4 năm làm phiên dịch, nghiệp vụ công ty trung quốc, đài loan

Phiên dịch xưởng, văn bản, họp

tiếng trung
2.0
3.0

About this listing

300
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเวียดนาม, ภาษาจีน
ประชุมระดับสูง
การแปลในสถานที่, การแปลระยะไกล

Dịch bất cứ về vấn đề ký hợp đồng hay thuê ,mua bán

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.