Thanh

Thanh
Thanh
Nha Trang

Biên phiên dịch Pháp ngữ

Interpreter
32
Male
Vietnamese, French
Tour guide, PG, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, Consecutive-interpretation seminar
Tốt nghiệp đại học
10 năm

Biên dịch các chương trình trên TV5 Monde: Thalassa, Des racines et des ailes, secrets d'histoires, Fort Boyard, v.v....

Phiên dịch cho UBI France

Lịch sử, văn hóa, du lịch, địa lý, v.v...
10.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews