Thảo

Thảo
Thảo

Là một phiên dịch viên ham học hỏi đã có kinh nghiệm trong biên phiên dịch tiếng pháp

Interpreter
26
Female
Vietnamese, Chinese, French
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, Police, Medical, Consecutive-interpretation seminar, MC, Real-time (1 of 2 persons)
Khoa ngưc văn Pháp, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh
5 năm

Phiên dịch đám cưới, công chứng, nhà máy, du lịch

tiếng Pháp
720
4.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews