Thu

Thu
Thu
Ho Chi Minh City, Vietnam

Hi, I'm Thu (Bertha). I'm a fourth year English Language major at HCMC University of Education. I have 6-month experience as a translator of a social project named SDG Hub. Besides, I'm currently a translation-interpretation intern of the Institute of International Education at HCMC University of Economics and Finance. My strong expertises are tourism, journalism, business related to human resources, education, society,... Even though I have no intensive experience in on-site interpretation, I'm confident about my agile interpretation-translation ability to support your event the best. Looking forward to working with you.

-------------------------------------------------

Tôi là Thư, sinh viên năm 4 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh biên phiên dịch của Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. Tôi có 6 tháng biên dịch cho một dự án xã hội tên SDG Hub và hiện tại là thực tập sinh biên phiên dịch tại Viện Đào tạo Quốc tế của Đại học Kinh tế Tài chính Tp. Hồ Chí Minh. Lĩnh vực dịch thuật thế mạnh của tôi là du lịch, giáo dục, xã hội, nhân sự, báo chí,... Mặc dù bản thân vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm phiên dịch nhưng tôi tự tin vào khả năng dịch thuật nhanh nhẹn và chuẩn xác của mình để có thể hỗ trợ quý khách hàng tốt nhất.

Mong sớm có cơ hội hợp tác cùng quý công ty.

Interpreter
21
Female
English, Vietnamese
Tour guide, PG, Booth attendance, Exhibition visit, Consecutive-interpretation seminar
English Language major at HCMC University of Education
0.0
0.0

1 open listing

No followed people

No reviews