Thư

Thư
Thư
165/ Đ. Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

I'm able to work as an interpreter for jobs which are related to English and Japanese

Interpreter
28
Female
English, Vietnamese, Japanese
Booth attendance, Exhibition visit, General business meeting, M&A negotiation, Consecutive-interpretation seminar, Real-time (1 of 2 persons)
Trên 3 năm cho tiếng Nhật và trên 6 năm cho tiếng Anh
Trên 3 năm cho tiếng Nhật và trên 6 năm cho tiếng Anh

Phiên dịch tiếng Anh công ty Mỹ phẩm

Phiên dịch tiếng Nhật

Quản trị kinh doanh quốc tế
N2/2kyu
850
6.5
3.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews