Giang

Giang
Giang
Hà Nội

Tôi là gió và gió phải được tự do...

Interpreter
22
Female
Vietnamese, Chinese
Tour guide, PG, Booth attendance, Exhibition visit, Escort, General business meeting, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
Tốt nghiệp đại học khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, chuyên ngành biên phiên dịch tiếng Trung Quốc.
Có 3 năm kinh nghiệm biên dịch, 2 năm kinh nghiệm phiên dịch
Biên phiên dịch ngôn ngữ Trung Quốc
Level 6
Advanced
3.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews