Trình

Trình
Trình
86 Duy Tân, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam

- Là một lập trình viên, sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng

Interpreter
29
Male
Vietnamese
Tour guide
5
5

- 1

IT
5.0
1.0

No open listings

No followed people

No reviews